spot_img

Cổ Phần Là Gì? Vì Sao Nên Đầu Tư Cổ Phần?

Phát hành cổ phiếu là một trong những hình thức huy động vốn phổ biến trong công ty cổ phần. Với mỗi loại khác nhau, cổ đông nắm giữ sẽ có những quyền lợi riêng. Vậy cổ phần là gì và những đặc điểm của chúng khác gì so với cổ phiếu? Dưới đây sẽ là một số thông tin từ hocchoitrading.net mà các nhà đầu tư có thể tham khảo nhé! 

Khái Niệm Về Cổ Phần Là Gì?

Cổ phần là gì? Việc phát hành cổ phần cho phép công ty thu hút vốn từ các nhà đầu tư và giúp tăng vốn để đầu tư vào các hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc phát triển công ty. Mỗi cổ phần sẽ đại diện cho một phần sở hữu của công ty và mang lại cho cổ đông những quyền lợi như quyền tham gia vào quyết định trong công ty, tham dự các cuộc họp cổ đông, nhận cổ tức và thậm chí họ có quyền bán lại cổ phần của mình. 

Khái Niệm Về Cổ Phần (Shares) Là Gì?
Khái Niệm Về Cổ Phần Là Gì?

Giá trị của sản phẩm này được xác định bởi nhu cầu thị trường và tình hình kinh doanh của mỗi công ty. Đây là một công cụ quan trọng để thu hút vốn đầu tư từ các nhà đầu tư và cũng là một phương tiện để quản lý và điều hành công ty. Nó thường được giao dịch trên thị trường chứng khoán, giúp tạo ra sự cạnh tranh và tăng tính thanh khoản cho các nhà đầu tư.

Xem thêm danh sách 10 người giàu nhất tại việt nam

Các Dạng Của Cổ Phần 

Tùy thuộc vào quyền lợi và trách nhiệm của cổ đông và cách thức quản lý công ty. Dưới đây là một số loại cổ phần phổ biến mà các nhà đầu tư nên biết để hiểu thêm cổ phần là gì theo các dạng: 

Các Dạng Của Cổ Phần
Các Dạng Của Cổ Phần
 • Common stock: Đây là loại phổ biến nhất hiện nay, nó mang lại quyền biểu quyết và nhận cổ tức. Cổ đông thường có quyền biểu quyết trong các cuộc họp cổ đông và được chia sẻ lợi nhuận của công ty thông qua việc nhận cổ tức.
 • Preferred stock: Loại này cho phép cổ đông nhận được cổ tức cao hơn so với cổ đông thường và ưu tiên được trả tiền trước khi cổ đông thường khi công ty phải phát hành lại. Tuy vậy, cổ phần ưu đãi không có quyền biểu quyết, có nghĩa rằng các cổ đông không có quyền biểu quyết và thông thường có thời hạn giới hạn.
 • Warrant: Cho phép các cổ đông mua mới với mức giá nhất định trong một khoảng thời gian nhất định. Loại này thường được sử dụng để thu hút đầu tư hoặc để thưởng cho những người có đóng góp đặc biệt cho công ty.
 • Stock options: Loại này cho phép cổ đông mua cổ phần với giá thấp hơn giá thị trường. Thông thường sẽ được dùng để thưởng cho các nhân viên, nhân viên đó có quyền mua lại có thời gian giới hạn và thường được áp dụng cho nhân viên tốt và đóng góp đáng kể cho công ty.
 • Non-convertible preferred stock: Đây là loại ưu đãi không cho phép cổ đông chuyển đổi sang cổ phần thường hoặc loại cổ phần khác.

Những loại cổ phần này mang lại cho cổ đông những quyền lợi và trách nhiệm khác nhau, tùy thuộc vào cách thức quản lý và phát triển của công ty.

Những Đặc Điểm Của Cổ Phần (Shares)

Đây là một loại chứng khoán thường được sử dụng để tăng vốn và quy mô kinh doanh của một công ty. Những đặc điểm chính của cổ phần sẽ bao gồm:

Những Đặc Điểm Của Cổ Phần
Những Đặc Điểm Của Cổ Phần
 • Sở hữu phần nào trong công ty: Người nắm giữ nhiều cổ phẩn sẽ trở thành một phần sở hữu của công ty và có quyền tham gia vào việc quản trị và kiểm soát công ty thông qua việc bỏ phiếu trong các cuộc họp đại hội cổ đông.
 • Rủi ro đầu tư: Việc đầu tư nào cũng có rủi ro và đầy tư vào sản phẩm cũng hư thế bởi vì giá cổ phiếu có thể giảm và cổ tức không được trả hoặc giảm. Các yếu tố khác như thị trường kinh tế, chính trị và tình hình tài chính của công ty cũng có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.
 • Phân chia: Các công ty có thể phát hành nhiều loại khác nhau để thu hút các nhà đầu tư khác nhau. Các loại phổ biến bao gồm cổ phần ưu đãi, cổ phần thường và cổ phần có quyền chuyển đổi.
 • Cổ tức: Cổ phần cung cấp cho người nắm giữ một phần lợi nhuận của công ty thông qua cổ tức. Cổ tức là tiền được trả cho các cổ đông của công ty dựa trên lợi nhuận của công ty và tỷ lệ được quy định trước đó.
 • Giá cổ phiếu: Giá cổ phiếu được xác định bởi thị trường chứng khoán dựa trên nhiều yếu tố như lợi nhuận, tình hình tài chính, triển vọng tương lai của công ty và các yếu tố khác. Giá cổ phiếu có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Quyền ưu tiên: Loại ưu đãi được ưu tiên nhận cổ tức trước khi các cổ phần khác và thường được phân phối cho các nhà đầu tư lớn hoặc nhà đầu tư chiến lược của công ty.
 • Quyền biểu quyết: Nó đem lại quyền biểu quyết cho chủ sở hữu trong các cuộc họp đại hội cổ đông, nơi các cổ đông có thể bỏ phiếu để quyết định

Cổ Phần Phổ Thông Là Gì?

Cổ phần phổ thông” đây được xem là một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực tài chính và kế toán để chỉ các cổ phiếu được phát hành cho các nhà đầu tư thông thường hoặc những người không có quyền kiểm soát hoặc quản lý công ty.

Các cổ đông sở hữu loại này thường chỉ được nhận các khoản trả cổ tức và các lợi ích khác của việc sở hữu cổ phiếu, nhưng không có quyền tham gia vào quản lý công ty hay ra quyết định quan trọng. Trong khi đó, các cổ đông sở hữu loại ưu đãi hoặc kiểm soát có quyền ảnh hưởng đến quản lý và ra quyết định quan trọng của công ty.

Điều kiện và quyền lợi của các cổ đông phổ thông được quy định trong các tài liệu pháp lý của công ty và các quy định của cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Những đặc điểm về cổ phần phổ thông mà các nhà đầu tư nên chú ý nếu như mình đang có một vai trò trong công ty: 

Cổ Phần Phổ Thông Là Gì?
Cổ Phần Phổ Thông Là Gì?
 • Được phát hành ra công chúng. Nhà đầu tư có thể nắm giữ loại này trên thị trường sơ cấp (phát hành lần đầu) hoặc trên thị trường thứ cấp (mua bán trên sàn chứng khoán hoặc chuyển nhượng, thừa kế…).
 • Có lợi suất cao hơn hầu hết các loại chứng khoán khác, bao gồm cả trái phiếu. Người nắm giữ sản phẩm này được hưởng lợi khi kết quả kinh doanh của công ty khả quan và kinh tế vĩ mô ổn định.
 • Không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Ngược lại, loại ưu đãi có thể chuyển đổi thành phổ thông theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.
 • Cổ đông nắm giữ sản phẩm này là cổ đông phổ thông.

Cổ Phần Và Cổ Phiếu Khác Nhau Như Thế Nào?

Cổ phần (shares) và cổ phiếu là hai khái niệm khác nhau trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán. Dưới đây là một số khác biệt giữa cổ phần (shares) và cổ phiếu:

Cổ Phần Và Cổ Phiếu Khác Nhau Như Thế Nào?
Cổ Phần Và Cổ Phiếu Khác Nhau Như Thế Nào?
 • Định nghĩa: Đây là một phần của vốn công ty, được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phiếu. Cổ phiếu là một giấy chứng nhận mà công ty phát hành cho các cổ đông của mình để chứng minh quyền sở hữu cổ phần trong công ty.
 • Tính chất: Đại diện cho quyền sở hữu của cổ đông đối với tài sản và lợi ích của công ty, trong khi cổ phiếu chỉ là giấy chứng nhận để chứng minh quyền sở hữu cổ phần.
 • Giá trị: Có giá trị tài sản và có thể được mua bán trên thị trường chứng khoán. Trong khi đó, cổ phiếu thường có giá trị thị trường tương ứng với giá trị cổ phần mà nó đại diện.
 • Quyền lợi: Cổ đông nắm giữ cổ phần sẽ được hưởng các quyền lợi như quyền biểu quyết, quyền nhận cổ tức, quyền tham gia đại hội cổ đông… Trong khi đó, cổ phiếu chỉ là giấy chứng nhận quyền sở hữu và không có quyền lợi riêng biệt.
 • Số lượng: Đây là đơn vị cơ bản của vốn công ty và được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ phụ thuộc vào số lượng cổ phần được phê duyệt trong đăng ký kinh doanh của công ty.

Xem thêm về cách mua cổ phiếu cho người mới

Kết Luận

Sản phẩm nào cũng có những rủi ro riêng của nó, giá trị cổ phiếu có thể giảm do các yếu tố bên ngoài như thị trường, hoặc do các vấn đề bên trong công ty. Nếu công ty gặp khó khăn hoặc phá sản, cổ đông có thể mất toàn bộ số tiền đầu tư của mình. Chính vì vậy, trước khi quyết định đầu tư, các nhà đầu tư cần hiểu thêm cổ phần là gì, người đầu tư nên tìm hiểu kỹ về công ty và thị trường để đưa ra quyết định đúng đắn.

Tuy nhiên, nếu đầu tư được thực hiện đúng cách, đây là một phương tiện đầu tư có tiềm năng lớn để tăng giá trị vốn và thu về lợi nhuận cho nhà đầu tư. Tóm lại trên đây là một số thông tin về Cổ phần là gì cũng như những lợi ích mà nó đem lại cho các nhà đầu tư. Như vậy thông qua bài viết trên, mong các nhà đầu tư có thêm thêm cơ hội các trải nghiệm để hỗ trợ thật nhiều trong công việc của mình nhé. 

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
spot_img
BÀI VIẾT MỚI
spot_img