spot_img

"Nạp rút tiền vào tài khoản có bị tính phí không ?"

Trả lời:

Có thể thực hiện nạp hoặc rút tiền theo cách riêng của mỗi cá nhân là rất quan trọng đối với việc giao dịch. Ở một số sàn giao dịch thực hiện bằng một giao dịch chuyển khoản ngân hàng, được tính trong Chính Sách Không Tính Phí* hoặc một số sàn sẽ tính phí dựa trên số tiền bạn nạp rút.

Các câu hỏi liên quan khác