spot_img

"Các ví phổ biến để giao dịch trên các sàn crypto phi tập trung?"

Trả lời:

Đối với sàn các sàn crypto phi tập trung:
– Mục đích giao dịch: Metamask, Coinbase, Trust Wallet…..
– Mục đích lưu trữ: Ledger Nano X,Trezor Model T, CoolWallet Pro, KeepKey, Ellipal Titan, Safepal S1, SecuX V20, Keystone Pro.

Các câu hỏi liên quan khác