spot_img

"Chứng minh thư của tôi có thể mở được cùng lúc nhiều tài khoản giao dịch không ?"

Trả lời:

Có thể. Tuy nhiên, ở mỗi công ty chứng khoán, bạn chỉ có thể mở một tài khoản. Miễn là bạn không mua bán cùng một loại cổ phiếu trong cùng một phiên giao dịch ở các tài khoản khác nhau này.

Các câu hỏi liên quan khác