spot_img

"Có những hình thức nào trong giao dịch crypto phi tập trung?"

Trả lời:

Đối với các loại giao dịch phi tập trung:
– OTC: hai ví tự giao dịch với nhau dựa trên thỏa thuận của hai người chủ của Ví.
– Giao dịch giữa người chơi và sàn
– Giao dịch NFT
– Giao dịch IDO/ICO/IFO/INO

Các câu hỏi liên quan khác