spot_img

"Có những hình thức nào trong giao dịch crypto tập trung?"

Trả lời:

Đối với các loại giao dịch:
– P2P: không tốn phí giao dịch
– OTC: tự thỏa thuận giữa hai bên.
– Giao dịch NFT: mua bán trao đổi dựa trên thỏa thuận.
– Giao dịch Spot: dựa trên các lệnh được setup bởi người mua.
– Giao dịch future phái sinh: dụa trên các lệnh được set up bởi người chơi.
…….

Các câu hỏi liên quan khác