spot_img

"Giao dịch bằng tài khoản demo có rút tiền được không ?"

Trả lời:

Tài khoản demo là tài khoản ảo, mô phỏng dữ liệu thị trường thực giúp trader làm quen với môi trường. Trader sẽ đươc sàn chứng khoán cung cấp tiền ảo để thực hành giao dịch. Vì thế, trader không thể rút tiền từ tài khoản demo.

Các câu hỏi liên quan khác