spot_img

"Giao dịch Forex có phải là một nghề?"

Trả lời:

Tất nhiên nó hoàn toàn có thể là một nghề nghiệp toàn thời gian, đó là trong trường hợp bạn tích lũy đủ kiến thức, kỹ năng và thật sự nghiêm túc trong giao dịch.
Ngoài ra, bạn cũng cần ý thức được về sự áp lực cũng như các yêu cầu kiểm soát tâm lý bản thân nếu giao dịch liên tục trong thời gian dài. Hãy cân nhắc nó là một nghề nếu bản thân bạn có nền tảng giao dịch cũng như nền tảng tài chính, khả năng kiểm soát dòng tiền vững.

Các câu hỏi liên quan khác