spot_img

"Khách hàng cá nhân có thể sử dụng hộ chiếu để mở tài khoản chứng khoán không?"

Trả lời:

– Khách hàng là cá nhân trong nước chỉ được phép sử dụng CMND/CCCD để mở tài khoản.
– Khách hàng là cá nhân Việt Nam định cư ở nước ngoài, đã nhập quốc tịch nước ngoài nhưng vẫn còn quốc tịch Việt Nam (hộ chiếu do Việt Nam cấp còn hiệu lực) sẽ được đăng ký bằng hộ chiếu.

Các câu hỏi liên quan khác