spot_img

"Làm sao để tôi có thể bắt đầu giao dịch?"

Trả lời:

Nếu bạn đã mở một tài khoản giao dịch, đã nhận các thông tin đăng nhâp qua email, đã gửi các giấy tờ nhận dạng để xác thực tài khoản, và đã nạp tiền, thì bước tiếp theo là tải về nền tảng giao dịch phù hợp với bạn.

Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn chi tiết cho các nền tảng giao dịch của chúng tôi tại đây.

Các câu hỏi liên quan khác