spot_img

"Làm sao để tôi có thể xem lịch sử giao dịch của mình?"

Trả lời:

Mở cửa sổ ứng dụng đầu cuối (Terminal) bằng cách nhấn Ctrl+T trên bàn phím của bạn và chọn tab Account History. Nhấp chuột phải để mở menu ngữ cảnh, nó cho phép bạn lưu lịch sử giao dịch của mình dưới dạng tệp .hlml để bạn có thể xem lại sau này khi bạn đã đăng xuất khỏi nền tảng giao dịch.

Các câu hỏi liên quan khác