spot_img

"Một tháng thị trường Forex hoạt động bao nhiêu ngày và bao nhiêu giờ trong một ngày?"

Trả lời:

Thông thường, thị trường forex hoạt động ngày đêm (24h/ngày) xuyên suốt 5 ngày trong tuần. Như vậy, một tháng có 20 đến 23 ngày mà bạn có thể giao dịch.

Các câu hỏi liên quan khác