spot_img

"Những cặp Forex nào biến động mạnh nhất?"

Trả lời:

Một số cặp tiền tệ thường biến động mạnh mà bạn nên lưu ý là EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD.

Các câu hỏi liên quan khác