spot_img

"Số tiền tối thiểu cần nạp vào tài khoản là bao nhiêu?"

Trả lời:

Thực chất, không có một con số cụ thể nào về khoản vốn đầu tư ban đầu khi người chơi tham gia vào thị trường ngoại hối forex. Bên cạnh đó, mỗi sàn giao dịch sẽ có một yêu cầu về lượng tiền tối thiểu khác nhau cho mỗi loại tài khoản mà nhà đầu tư sử dụng.

Các câu hỏi liên quan khác