spot_img

"Sự khác nhau giữa mt4 và mt5 ?"

Trả lời:

MT4 được xây dựng để cho phép giao dịch Forex trong khi MT5 cung cấp giao dịch ngoại hối, hợp đồng tương lai, cổ phiếu và CFD. Ngôn ngữ lập trình cập nhật trên MT5 cho phép kiểm tra lại nhanh hơn MT4 cũng như DOM (độ sâu của chức năng thị trường) và được hỗ trợ kỹ thuật bởi MetaQuotes, không giống như MT4.

Các câu hỏi liên quan khác