spot_img

"Tài khoản nào có số tiền nạp tối thiểu ít nhất?"

Trả lời:

Thường là loại tài khoản “cơ bản” của sàn. Loại tài khoản này sẽ được đặt tên tùy theo sàn, một số cái tên mà bạn có thể gặp như:

– Tài khoảnTiêu chuẩn
– Tài khoản Standard
– Tài khoản Classic
– Tài khoản Cent/Mini

Các câu hỏi liên quan khác