spot_img

"Tôi cần các loại giấy tờ gì để mở tài khoản giao dịch? Có thể sử dụng hộ chiếu để mở tài khoản không?"

Trả lời:

Để mở tài khoản giaon dịch, bạn cần chuẩn bị ít nhất CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực.
Ngoài ra, nếu bạn là khách hàng là cá nhân Việt Nam định cư ở nước ngoài, đã nhập quốc tịch nước ngoài nhưng vẫn còn quốc tịch Việt Nam (hộ chiếu do Việt Nam cấp còn hiệu lực) vẫn sẽ được đăng ký mở tài khoản bằng hộ chiếu.

Các câu hỏi liên quan khác