spot_img

"Tôi cần các loại giấy tờ gì để mở tài khoản giao dịch ?"

Trả lời:

Ít nhất CMND/CCCD còn hiệu lực. Nếu như bạn thực hiện mở tài khoản trực tiếp tại phòng giao dịch thì có thể cần thêm bản cứng đăng ký mở tài khoản và sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán đã ký tên đầy đủ cùng với một bản photo CMND/CCCD.

Các câu hỏi liên quan khác