spot_img

"Tôi có phải tải lên lại các giấy tờ của tôi đã được xác thực?"

Trả lời:

Không, tài khoản mới của bạn sẽ được xác thực một cách tự động, với điều kiện bạn sử dụng cùng thông tin cá nhân/ thông tin liên hệ với tài khoản trước.

Các câu hỏi liên quan khác