spot_img

"Tôi có thể nạp những loại tiền tệ nào vào tài khoản giao dịch của mình?"

Trả lời:

Bạn có thể nạp tiền bằng bất cứ đồng tiền nào và nó sẽ được tự động chuyển đổi về đồng tiền cơ sở trong tài khoản của bạn thông qua tỷ giá liên ngân hàng phổ biến trên hệ thống của XM.

Các câu hỏi liên quan khác