spot_img

"Tôi có thể sử dụng robot/trình giao dịch tự động hoặc chỉ báo tự động không?"

Trả lời:

Có, bạn có thể. Tất cả các nền tảng giao dịch của chúng tôi đều có hỗ trợ sử dụng EA.

Các câu hỏi liên quan khác