spot_img

"Tôi là người mới đầu tư thì nên giao dịch mấy lần mỗi ngày?"

Trả lời:

Không hạn chế số lần giao dịch, nhưng bạn đừng giao dịch quá nhiều. Tần suất giao dịch quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ và chi phối cảm xúc của bạn. Những nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ không dành cả ngày chỉ để nhìn bảng giá hay đặt lệnh liên tục. Chỉ vài lệnh mỗi ngày nhưng được nghiên cứu kỹ càng cũng sẽ giúp bạn kiếm lợi nhuận.

Các câu hỏi liên quan khác