spot_img

"Tôi muốn tìm hiểu thêm một vài sàn đang sử dụng nền tảng MT5"

Trả lời:

Hiện tại có rất nhiều sàn giao dịch đang sử dụng nền tảng MT5: FxPro, CH Markets, Swissmes, FXTM,..

Các câu hỏi liên quan khác