spot_img

Hướng dẫn giao dịch với chỉ báo Mây Ichimoku

Hướng dẫn giao dịch với chỉ báo Mây Ichimoku

Do có quá nhiều thành phần, chỉ báo Mây Ichimoku trông cực kỳ phức tạp với lần đầu chúng ta áp dụng chỉ báo này vào biểu đồ kỹ thuật của mình.

Hướng dẫn giao dịch với chỉ báo Mây Ichimoku
Hướng dẫn giao dịch với chỉ báo Mây Ichimoku

Tham khảo: Cách ứng dụng chỉ báo nhanh và chỉ báo chậm trong đầu tư ngoại hối

Nhưng khi bạn hiểu các thành phần của nó và nắm được cách sử dụng thì mây Ichimoku sẽ trở nên cực kỳ hữu dụng để xác định các ngưỡng kháng cự, hỗ trợ và các đường xu hướng.

Chỉ báo Mây Ichimoku là một chỉ báo kỹ thuật sẽ nói cho bạn biết mọi thứ về xu hướng giá như động lượng, chiều hướng, biến động, hỗ trợ, kháng cự và khả năng đảo chiều.

Nên chỉ báo này còn được gọi là “Tất cả trong một”.

Lần đầu tiên chỉ báo mây Ichimoku được giới thiệu đến công chúng là thông qua một cuốn sách do Goichi Hasoda, một nhà báo Nhật Bản chắp bút.

 Mục lục

 Chỉ báo mây Ichimoku cho bạn biết điều gì?

 Các thành phần của chỉ báo mây Ichimoku

 Chiến lược giao dịch sử dụng chỉ báo Ichimoku

 Hạn chế của việc sử dụng mây Ichimoku

 Các trader mới tham gia thị trường có nên sử dụng mây Ichimoku hay không?

Chỉ báo mây Ichimoku cho bạn biết điều gì?

Chỉ trong chớp mắt, chỉ báo này sẽ cho chúng ta biết thông tin liên quan về biến động giá của cổ phiếu.

Khi giá ở phía trên đám mây, xu hướng chung là đang tăng và ngược lại khi giá ở dưới đám mây, xu hướng chung đang giảm.

Khi Đường dẫn A nằm phía trên Đường dẫn B và liên tục tăng lên, điều đó xác nhận xu hướng tăng và khoảng cách giữa các đường sẽ có màu xanh lá.

Tương tự, khi Đường dẫn A nằm dưới Đường dẫn B và liên tục đi xuống, điều đó xác nhận xu hướng giảm và khoảng cách giữa các đường có màu đỏ.

Các trader thường sẽ sử dụng Mây để tìm các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.

Trader có thể sử dụng chỉ báo này để xác định các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trong tương lai.

Các thành phần của Chỉ báo mây Ichimoku:

Chỉ báo này bao gồm năm thành phần, mỗi thành phần nêu bật thông tin về các hành động giá.

Trước tiên, chúng ta hãy cùng thảo luận về các thành phần của chỉ báo mây Ichimoku:

1. Tenken Sen

Đây là đường trung bình động 9 ngày cho thấy giá trị điểm giữa của các điểm cao nhất và thấp nhất trên biểu đồ trong 9 chu kỳ.

Đây là một chỉ báo hàng đầu và di chuyển nhanh chóng theo biến động tăng hoặc giảm của giá.

Đây là đường hỗ trợ đầu tiên khi giá di chuyển theo xu hướng tăng và là đường kháng cự đầu tiên khi giá di chuyển theo xu hướng giảm.

Công thức để tính đường này là:

[(Mức cao trong 9 chu kỳ + Mức thấp trong 9 chu kỳ)/2].

Khi giá vượt lên trên đường tenken, xu hướng xác nhận là tăng và ngược lại khi giá vượt xuống dưới đường tenken thì xu hướng là giảm.

Hướng dẫn giao dịch với chỉ báo Mây Ichimoku -2
Tenken Sen

2. Kijun Sen

Đây là đường trung bình động 26 ngày cho thấy giá trị giữa của các điểm cao nhất và thấp nhất trên biểu đồ trong 26 chu kỳ.

Do đường này sẽ di chuyển chậm hơn đường tenken bởi theo dõi biến động của số chu kỳ lớn hơn, chúng ta có thể thấy một vài khu vực đi ngang. Các đoạn đi ngang này có thể được coi là ngưỡng hỗ trợ và kháng cự đối với giá.

Đây cũng là ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong xu hướng tăng và ngưỡng kháng cự trong xu hướng giảm.

Nếu giá và đường tenken nằm phía trên đường kijun sen thì chúng ta có thể nói rằng giá đang trong xu hướng tăng và nếu giá và tenken nằm dưới kijun sen thì chúng ta có thể nói giá đang nằm trong xu hướng giảm.

Khi kijun đi ngang thì điều đó cho thấy thị trường đang củng cố.

Vì cả tenken sen và kijun sen đều là đường trung bình động, giao cắt tăng xảy ra khi tenken sen cắt kijun sen từ dưới lên và giao cắt giảm xảy ra khi tenken sen cắt kijun sen từ trên xuống.

Công thức để tính đường này là:

[(Mức cao trong 26 chu kỳ + Mức thấp trong 26 chu kỳ)/2].

Hướng dẫn giao dịch với chỉ báo Mây Ichimoku -3
Kijun Sen

3. Chikou Span

Chikou span là chỉ báo độ trễ và biểu diễn biểu đồ giá đóng cửa trong 26 chu kỳ đổ lại.

Trong khi giao dịch, các trader nên biết rằng chikou span không phải đối mặt với bất kỳ cản trở nào của các thanh nến hoặc đám mây kumo và có thể tự do di chuyển theo bất kỳ hướng nào theo xu hướng tăng hoặc giảm.

Hướng dẫn giao dịch với chỉ báo Mây Ichimoku -4
Chikou Span

4. Senkou Span A (Đường dẫn A)

Đây là một chỉ báo hàng đầu dùng để biểu diễn trước 26 chu kỳ.

Nó được tính từ chu kỳ 26 ngày trước đó bằng cách lấy trung điểm của tenken và kijun.

Chỉ báo này chủ yếu có xu hướng biến thiên theo cùng với giá và không giữ nguyên do phải mất một khoảng thời gian nhỏ để tính toán.

Senkou Span A tạo nên phần đầu tiên của đám mây Kumo. Nếu giá cao hơn đường này, thì đường dẫn A đang hoạt động như một đường hỗ trợ và khi giá thấp hơn thì đường dẫn A hoạt động như một ngưỡng kháng cự.

Đường này được tính như sau:

[(Tenken Sen + Kijun Sen)/2]

Hướng dẫn giao dịch với chỉ báo Mây Ichimoku -5
Senkou Span A (Đường dẫn A)

5. Senkou Span B (Đường dẫn B)

Chỉ báo này được tính bằng cách lấy trung điểm của 56 chu kỳ trước đó.

Vì phải mất một khoảng thời gian dài để tính toán, sẽ có rất nhiều đoạn trong đó đường này gần như phẳng trong hầu hết thời gian. Nó có thể được coi là đường hỗ trợ khi giá ở phía trên và có thể được coi là đường kháng cự khi giá ở phía dưới.

Đây là phần thứ hai của đám mây Kumo.

Đường này được tính như sau:

[(Mức cao nhất trong 52 chu kỳ + Mức thấp nhất trong 52 chu kỳ)/2]

Hướng dẫn giao dịch với chỉ báo Mây Ichimoku -6
Senkou Span B (Đường dẫn B)

6. Đám mây (KUMO)

Kumo là tên tiếng Nhật của đám mây và nó là khu vực giữa Senkou A và Senkou B.

Nếu Senkou A nằm trên Senkou B đồng nghĩa kumo tăng giá và nếu Senkou A nằm dưới Senkou B nghĩa là là kumo giảm giá.

Khi kết hợp tất cả các chỉ báo ở trên chúng ta sẽ có chỉ báo đám mây Ichimoku như trong biểu đồ bên dưới, mỗi chỉ báo thành phần sẽ cho chúng ta biết một số thông tin về biến động giá như đã thảo luận ở trên.

Hướng dẫn giao dịch với chỉ báo Mây Ichimoku -7
Kumo

Chiến lược giao dịch sử dụng chỉ báo Ichimoku:

Bây giờ chúng ta đã biết về từng thành phần của đám mây Ichimoku, hãy cùng thảo luận về một số chiến lược tăng giá và giảm giá bằng cách sử dụng chỉ báo này:

Chiến lược giao dịch tăng giá:

Để xác định xem giá có đang trong xu hướng tăng hay không, bạn có thể tuân theo một số tiêu chí sau:

Tiêu chí cho xu hướng tăng:

 • Giá nên nằm cao hơn Tenken và Tenken nên nằm cao hơn Kijun.
 • Cả Tenken và Kijun đều có xu hướng tăng lên cùng với giá.
 • Kijun không nên tăng lên quá xa so với giá.
 • Kumo tương lai có xu hướng đi lên
 • Giá phải nằm trên Kumo.

Ví dụ:

Chúng ta hãy cùng lấy một ví dụ về cách giao dịch một cổ phiếu khi nó đang trong xu hướng tăng bằng cách sử dụng chỉ báo đám mây Ichimoku:

Hãy thảo luận về cách chúng ta có thể giao dịch theo xu hướng tăng trong biểu đồ hàng tháng của Maruti Suzuki ltd trong dài hạn.

Hướng dẫn giao dịch với chỉ báo Mây Ichimoku -8
Maruti Suzuki

Chúng ta có thể thấy trong biểu đồ rằng trước điểm A, giá đã ở trong vùng hợp nhất và cũng không có sự xuất hiện theo trật tự rõ ràng của Tenken và Kijun, vì vậy chúng ta nên tránh vùng này để giao dịch.

Tại điểm A, Tenken nổi lên và giá bắt đầu di chuyển phía trên đường này trong khi Kijun đi xuống dưới Tenken.

Chúng ta cũng có thể thấy rằng không có sự cản trở của các thanh giá hoặc các đám mây kumo để Chikou di chuyển lên trên.

Ngoài ra còn có một đám mây Kumo tăng giá trong tương lai.

Khi tất cả các tiêu chí xu hướng tăng đều được đáp ứng, chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ đi lên từ vùng hợp nhất.

Sau đó, tại điểm B, chúng ta thấy rằng có một khoảng cách rất lớn giữa giá và Kijun.

Kijun cũng đi ngang và có thể thu hút giá về phía nó. Vì vậy, chúng ta nên thận trọng vào thời điểm này.

Tại điểm C, chúng ta có thể thấy giá đã giảm về phía Kijun và sử dụng ngưỡng hỗ trợ tại đó.

Tại đây, Kijun Sen đóng vai trò là đường hỗ trợ và giá không phá vỡ Kijun, vì vậy chúng ta nên tiếp tục giữ vị thế của mình.

Giá một lần nữa đảo ngược từ mức giảm nhỏ và tiếp tục đi lên được thể hiện thông qua đám mây kumo tăng giá trong tương lai.

Giá tiếp tục đi lên, với Tenken nằm dưới giá, Kijun nằm dưới Tenken, Chikou không bị cản trở và Kumo tương lai tiếp tục tăng cho đến điểm D.

Tại điểm D, một lần nữa chúng ta có thể thấy một khoảng cách rất lớn giữa giá và Kijun Sen.

Vì vậy, đã đến lúc phải thận trọng một lần nữa.

Kijun Sen đã thu hút giá về phía nó và cuối cùng, giá phá vỡ đường này.

Tại điểm E, xuất hiện giao cắt trong xu hướng giảm, khi Kijun sen vượt qua Tenken sen từ bên dưới.

Tốt hơn hết nên đóng vị thế mua của chúng ta tại thời điểm này vì Chikou cũng bắt đầu di chuyển đi xuống và cuối cùng có thể gặp phải những cản trở từ các thanh giá.

Chiến lược giao dịch giảm giá:

Để xác định xem giá có đang trong xu hướng giảm hay không, chúng ta có thể tuân theo một số tiêu chí sau:

Tiêu chí cho xu hướng giảm:

 • Giá nên thấp hơn Tenken và Tenken nên nằm dưới Kijun.
 • Cả Tenken và Kijun đều sẽ đi xuống cùng với giá.
 • Kijun không nên tăng lên quá xa so với giá.
 • Kumo tương lai có xu hướng đi xuống.
 • Giá phải nằm dưới kumo.

Ví dụ:

Chúng ta hãy cùng lấy một ví dụ về cách giao dịch một cổ phiếu đang trong xu hướng giảm bằng cách sử dụng đám mây Ichimoku:

Hướng dẫn giao dịch với chỉ báo Mây Ichimoku -9
Chỉ báo đám mây Ichimoku

Từ biểu đồ trên của Yes bank, chỉ báo đám mây Ichimoku cho thấy rõ ràng rằng cổ phiếu vẫn đang trong xu hướng giảm

Trong khi đó, các nhà đầu tư vẫn tiếp tục mua cổ phiếu này ở các mức độ khác nhau với hy vọng giá sẽ tăng trở lại.

Thảo luận chi tiết:

Giá cổ phiếu bắt đầu giảm từ điểm A khi Tenken Sen cắt Kijun Sen từ phía trên cho thấy tình trạng đảo chiều giảm giá.

Chúng ta cũng có thể thấy rằng Chikou có thể gặp phải cản trở từ các thanh giá bên dưới như được đánh dấu trong biểu đồ. Từ đó cho thấy giá có thể bị ràng buộc trong phạm vi nhất định.

Tại điểm B, chúng ta có thể thấy đám mây Kumo đang giảm do khoảng trống mở rộng ra và mô hình biểu đồ hình nến lớn màu đỏ cho thấy xu hướng giảm nhiều hơn.

Chikou cũng không có vật cản và nó có thể rơi tự do.

Xu hướng giảm điểm vẫn tiếp tục và tại điểm C, khoảng cách giữa Kijun Sen và thanh giá đã tăng lên, có nghĩa là giá có thể di chuyển về phía Kijun

Giá đã tăng lên nhưng không phá vỡ được mức kháng cự của Kijun Sen và tiếp tục giảm xuống.

Nếu giá phá vỡ ngưỡng kháng cự của Kijun Sen thì chúng ta có thể mong đợi tình trạng đảo chiều tăng giá.

Một lần nữa tại điểm D, khoảng cách được hình thành giữa Kijun sen và giá. Giá lại không phá vỡ được mức kháng cự của Kijun sen và tiếp tục giảm.

Tình hình cũng diễn ra tương tự tại điểm E và giá vẫn tiếp tục giảm.

Đây là cách đám mây Ichimoku chỉ ra rằng cổ phiếu vẫn đang trong xu hướng giảm và người ta không nên mua cổ phiếu trừ khi cho thấy dấu hiệu đảo chiều tăng giá nào đó.

Những hạn chế của việc sử dụng chỉ báo mây Ichimoku:

Dưới đây là một số hạn chế của việc sử dụng chỉ báo mây Ichimoku:

 • Vì chỉ báo này có quá nhiều thành phần, trader sẽ rất khó có thể phân tích cổ phiếu.
 • Chỉ báo dựa trên dữ liệu lịch sử trong khi hai trong số các điểm dữ liệu được vẽ trong tương lai.
 • Khi giá duy trì trên và dưới đám mây trong một thời gian dài, đám mây dần trở nên không có giá trị tham khảo trong khoảng thời gian dài hơn.

Các trader mới tham gia thị trường có nên sử dụng mây Ichimoku hay không?

Là một người mới, chỉ số này hơi khó sử dụng. Vì vậy, các trader mới nên tránh sử dụng chỉ báo đám mây Ichimoku.

Họ có thể bắt đầu với biểu đồ nến và một hoặc hai chỉ báo thành phần do sẽ rất khó để nắm rõ tất cả các quy tắc và thiết lập cần thiết để giao dịch với chỉ báo đám mây Ichimoku.

Là một trader mới, trước tiên bạn nên hiểu sự biến động của thị trường và các mô hình biểu đồ cơ bản.

Kết luận:

 • Chỉ báo đám mây Ichimoku bao gồm năm thành phần, mỗi thành phần nêu rõ thông tin về các hành động giá.
 • Các trader nên hiểu rõ từng thành phần và sau đó mới tiến hành giao dịch.
 • Khi giá vượt lên trên đường tenken, xu hướng xác nhận là tăng và ngược lại khi giá vượt xuống dưới đường tenken thì xu hướng là giảm.
 • Nếu giá và Tenken nằm trên Kijun sen thì điều đó cho thấy giá đang trong xu hướng tăng và nếu giá và Tenken nằm dưới Kijun sen thì điều đó cho thấy giá đang trong xu hướng giảm.
 • Trong khi giao dịch, các trader nên biết rằng Chikou span không phải đối mặt với bất kỳ sự cản trở nào của các thanh nến hoặc đám mây kumo. Đồng thời Chikou  có thể tự do di chuyển theo xu hướng tăng hoặc giảm bất kỳ.
 • Nếu Senkou A nằm trên Senkou B đồng nghĩa kumo tăng giá và nếu Senkou A nằm dưới Senkou B nghĩa là là kumo giảm giá.
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
spot_img
BÀI VIẾT MỚI
spot_img