spot_img

Phân tích các cặp tiền USD Forex ngày 21/12/2023

DXY

Biểu đồ DXY (Chỉ số Đô la Mỹ (USD) hiện đang hiển thị xu hướng giảm chung, cho thấy khả năng giảm thêm nữa xuống mức hỗ trợ đầu tiên.

Mức hỗ trợ đầu tiên tại 101,87 đã được xác định là mức hỗ trợ có nhiều mức thấp. Một mức hỗ trợ khác là 100,67 được đánh dấu là thấp. Điều này cho thấy đây là mức hỗ trợ quan trọng.

Về mặt tích cực, mức kháng cự đầu tiên ở mức 102,61 trùng lặp với mức kháng cự gần mức thoái lui Fib 38,20%. Mức kháng cự thứ 2 cao hơn tại 103,20 cũng được đánh dấu là bao phủ mức kháng cự phù hợp với sự hợp lưu của các mức Fibonacci, tức là mức thoái lui 61,80% và mức chiếu 78,60%. Đây có thể là rào cản tiềm ẩn đối với việc tăng giá.

EUR/USD

Biểu đồ EUR/USD cho thấy đà tăng chung. Trong bối cảnh này, nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự đầu tiên.

Mức kháng cự đầu tiên ở mức 1.1006 được xác định là mức kháng cự có nhiều mức cao. Ở các mức cao hơn, một mức kháng cự khác ở mức 1.1064 được coi là mức kháng cự dao động chính. Điều này cho thấy có thể có rào cản đối với việc tăng giá.

usd

Mặt khác, mức hỗ trợ đầu tiên ở mức 1,0878 bao gồm mức hỗ trợ gần mức thoái lui Fibonacci 50,00%. Bên dưới, mức hỗ trợ thứ 2 tại 1,0747 cũng được đánh dấu là mức hỗ trợ chồng chéo. Điều này càng củng cố nó như một mức hỗ trợ quan trọng tiềm năng.

GBP/USD

Biểu đồ GBP/USD hiện đang hiển thị đà giảm tổng thể. Trong bối cảnh này, kịch bản giá tiếp tục giảm xuống mức hỗ trợ đầu tiên là có thể xảy ra.

Mức hỗ trợ đầu tiên tại 1.2612 là mức hỗ trợ chồng chéo phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 61,80%. Thậm chí thấp hơn, một mức hỗ trợ khác là 1,2502 đã được đánh dấu là mức hỗ trợ thấp, làm tăng tầm quan trọng của nó như một mức hỗ trợ quan trọng tiềm năng.

Về mặt tích cực, mức kháng cự đầu tiên ở mức 1,2781 là mức kháng cự cao có nhiều đảo ngược phù hợp với mức Fibonacci mở rộng 127,20%. Ở các mức cao hơn, mức kháng cự thứ 2 ở mức 1,2872 đóng vai trò là mức kháng cự pullback phù hợp với mức Fibonacci mở rộng 161,80%, cho thấy khả năng kháng cự có thể tăng thêm.

USD/CHF

Biểu đồ USD/CHF hiện đang hiển thị đà giảm tổng thể. Trong bối cảnh này, kịch bản giá tiếp tục giảm xuống mức hỗ trợ đầu tiên là có thể xảy ra.

Mức hỗ trợ trung gian tại 0,8592 được xác định là mức hỗ trợ pullback phù hợp với mức chiếu Fibonacci 61,80%, trong khi mức hỗ trợ đầu tiên tại 0,8558 được đánh dấu là mức hỗ trợ nhiều mức thấp hơn phù hợp ở mức chiếu Fibonacci 78,60%. Thấp hơn, mức hỗ trợ thứ 2 tại 0,8520 đã được xác định là mức hỗ trợ thấp với mức chiếu Fibonacci 100,00%, tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của nó như một mức hỗ trợ chính.

Về mặt tích cực, ngưỡng kháng cự đầu tiên tại 0,8638 nằm gần mức thoái lui Fibonacci 23,60%. Ở các mức cao hơn, mức kháng cự thứ 2 tại 0,8710 cũng được đánh dấu là mức kháng cự pullback dọc theo mức thoái lui Fibonacci 50,00%, cho thấy mức kháng cự tiềm năng để tăng thêm.

USD/JPY

Biểu đồ USD/JPY hiện đang hiển thị đà giảm chung, điều này cho thấy khả năng giảm sâu hơn nữa xuống mức hỗ trợ đầu tiên.

Mức hỗ trợ đầu tiên tại 142,46 được xác định là mức hỗ trợ chồng chéo, tương ứng với mức thoái lui Fib lui 61,80%. Xa hơn bên dưới, một mức hỗ trợ khác là 141,50 đã được đánh dấu là mức hỗ trợ đa biến động, củng cố tầm quan trọng của nó như một mức hỗ trợ chính.

Tích cực là mức kháng cự đầu tiên ở mức 144,53 dưới dạng kháng cự pullback. Ở các mức cao hơn, mức kháng cự thứ 2 tại 145,32 cũng được đánh dấu là mức kháng cự pullback, phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 78,60%, cho thấy mức kháng cự tiềm năng để tăng thêm.

USD/CAD

Biểu đồ USD/CAD hiện đang hiển thị đà giảm tổng thể, cho thấy khả năng giảm xuống mức hỗ trợ đầu tiên.

Mức hỗ trợ đầu tiên tại 1.3319 là mức hỗ trợ pullback phù hợp với mức chiếu Fibonacci 100,00%. Xa hơn bên dưới, một mức hỗ trợ khác là 1.3261 được ghi nhận là hỗ trợ chồng chéo, tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của nó như một mức hỗ trợ chính.

Về mặt tích cực, mức kháng cự thứ 1 tại 1.3403 đã được xác định là mức kháng cự thoái lui, tương ứng với mức thoái lui Fibonacci 23,60%. Ở các mức cao hơn, mức kháng cự thứ 2 tại 1,3486 cũng được đánh dấu là mức kháng cự thoái lui phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 50,00%, cho thấy khả năng kháng cự tăng thêm.

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
spot_img
BÀI VIẾT MỚI