spot_img

Phân Tích Cơ Bản Là Gì? Cách Thực Hiện Phân Tích Cơ Bản

Phân tích cơ bản là một trong các phương pháp phân tích đầu tư phổ biến trong lĩnh vực chứng khoán. Bằng cách sử dụng phương pháp này, những nhà đầu tư có thể dễ dàng đưa ra những quyết định giao dịch đúng với mục tiêu và chiến lược. Thậm chí, đây còn được xem là công cụ hữu ích để giúp các nhà đầu tư mới nhanh chóng có cái nhìn cụ thể hơn về những biến động của thị trường. Vậy, làm thế nào để bạn tận dụng thành công công cụ đặc biệt này? Cùng lắm nghe những chia sẻ từ các chuyên gia tài chính trong bài viết của Hocchoitrading ngày hôm nay.

Định Nghĩa Về Phân Tích Cơ Bản 

Phân tích cơ bản (Fundamental Analysis – FA) là một phương pháp xác định và đo lường giá trị thực sự của cổ phiếu dựa trên các yếu tố kinh tế và tài chính liên quan. Cụ thể, phương pháp này yêu cầu nhà đầu tư xem xét một loạt các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của cổ phiếu, từ các thành phần tác động tổng quan cho đến những yếu tố chi tiết như tình hình kinh tế tổng thể, tình hình ngành công nghiệp, tình hình kinh tế trong và ngoài nước, các quyết định chính trị của chính phủ và hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp.

Định Nghĩa Về Phân Tích Cơ Bản 
Định Nghĩa Về Phân Tích Cơ Bản
 • Đối tượng nghiên cứu: Bất cứ yếu tố nào có thể tác động đến giá trị cổ phiếu, bao gồm cả những yếu tố kinh tế tổng quan như tình hình kinh tế, triển vọng ngành công nghiệp, cho đến những chi tiết như hiệu suất của ban lãnh đạo. 
 • Mục tiêu: Xác định giá trị hợp lý cho cổ phiếu, giúp nhà đầu tư đánh giá xem cổ phiếu có đang được định giá quá thấp, quá cao hay là hợp lý. Thông qua quá trình này, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định đầu tư dựa trên những thông tin cơ bản.

Nguyên Tắc Hoạt Động Trong Phân Tích Cơ Bản 

Nguyên lý hoạt động của phân tích cơ bản dựa trên sự giả định và ước tính giá trị thực của một tài sản hoặc công ty dựa trên các yếu tố kinh tế và tài chính liên quan đến nó. Cụ thể:

 • Phân tích cơ bản giả định rằng giá trị nội tại của một tài sản hoặc công ty không phải luôn luôn được thị trường phản ánh đúng. Thay vào đó, nó tập trung vào các yếu tố kinh tế, tài chính và hoạt động doanh nghiệp để đo lường giá trị thực sự của tài sản. Hiểu đơn giản, phương pháp này sẽ thường được bắt đầu từ góc độ tổng quan (vĩ mô) như tình hình kinh tế tổng thể, triển vọng ngành công nghiệp và sau đó diễn xuống chi tiết (vi mô) như hiệu suất của công ty, quản lý và cơ cấu tài chính.
Nguyên Tắc Hoạt Động Trong Phân Tích Cơ Bản
Nguyên Tắc Hoạt Động Trong Phân Tích Cơ Bản
 • Điểm đặc biệt của phân tích cơ bản sử dụng dữ liệu công khai như báo cáo tài chính, thông tin về doanh nghiệp và các dữ liệu thị trường. Nhà phân tích cơ bản cũng có thể áp dụng giả thuyết và mô hình định giá để ước tính giá trị. Dựa trên kết quả phân tích và mô hình định giá, họ có thể đưa ra các khuyến nghị mua, bán cổ phiếu hoặc tài sản cho nhà đầu tư.

Cách Tiếp Cận Của Phương Pháp Phân Tích Cơ Bản 

Thực tế, cách mà phân tích cơ bản tiếp cận một doanh nghiệp thường dựa trên việc xem xét các yếu tố cơ bản. Theo đó, các yếu tố phân tích thường được chia thành hai loại chính là định lượng và định tính. Bạn có thể tham khảo chi tiết hai hình thức tiếp cận này qua nội dung dưới đây.

Các Yếu Tố Trong Hình Thức Phân Tích Cơ Bản Định Lượng

Các Yếu Tố Trong Hình Thức Phân Tích Cơ Bản Định Lượng
Các Yếu Tố Trong Hình Thức Phân Tích Cơ Bản Định Lượng
 • Bảng cân đối kế toán: Bảng này phản ánh tổng quan về chất lượng của tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp. Nhà đầu tư thường sử dụng bảng cân đối kế toán để đánh giá tính khả quan trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Báo cáo này đo lường mức độ hiệu quả của hoạt động kinh doanh trong một thời kỳ cụ thể. Nó cung cấp thông tin về doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp trong giai đoạn đó.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Báo cáo này cho biết dòng tiền vào và ra khỏi doanh nghiệp, Điều này giúp nhà đầu tư đánh giá xem hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có tạo ra dòng tiền hay không.
 • Lợi nhuận: Đây là khoản thu sau khi trừ đi chi phí kinh doanh. Lợi nhuận lớn thường cho thấy doanh nghiệp hoạt động tốt, có triển vọng trong tương lai và ngược lại.

Các Yếu Tố Trong Hình Thức Phân Tích Cơ Bản Định Tính

Các Yếu Tố Trong Hình Thức Phân Tích Cơ Bản Định Tính
Các Yếu Tố Trong Hình Thức Phân Tích Cơ Bản Định Tính
 • Mô hình kinh doanh: Để đầu tư một cách hiệu quả, nhà đầu tư cần phải hiểu rõ cách mà công ty hoạt động trong thực tế. Điều này bao gồm việc đánh giá sự ổn định và tăng trưởng của doanh thu. Các nhà đầu tư cũng cần phải tìm hiểu về mục tiêu kinh doanh của công ty trong tương lai và chiến lược phát triển dài hạn của họ.
 • Lợi thế cạnh tranh: Việc hiểu rõ lợi thế cạnh tranh của công ty giúp nhà đầu tư đánh giá tiềm năng và sự bền vững của công ty trong ngành.
 • Đội ngũ ban lãnh đạo: Đại diện trong ban lãnh đạo của công ty đóng vai trò quan trọng trong thành công của doanh nghiệp. Bởi lẽ, khả năng và hiệu suất của ban lãnh đạo ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính và sự phát triển của công ty.
 • Quản trị doanh nghiệp: Cách công ty được quản lý là yếu tố quyết định tới sự phát triển của họ. Quản lý hiệu quả có thể ảnh hưởng tích cực đến hiệu suất tài chính và phát triển bền vững.
 • Đạo đức kinh doanh: Phân tích cơ bản cũng bao gồm việc đánh giá đạo đức kinh doanh của công ty. Các hành vi không đúng đắn như lừa đảo, thao túng thị trường, hay hối lộ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty và đầu tư.
 • Chính sách công ty và mối quan hệ: Mối quan hệ của công ty với các bên liên quan cũng quan trọng trong quá trình đầu tư. Chính sách và mối quan hệ này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển và tương lai kinh doanh của công ty.

Ngoài các yếu tố chính trên, nhà đầu tư cũng cần xem xét các yếu tố như khách hàng, thị phần và mức độ tăng trưởng của ngành để có cái nhìn toàn diện hơn về công ty và ngành công nghiệp.

Ưu Điểm Và Nhược Điểm Của Phân Tích Cơ Bản

Phân tích cơ bản mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư, tuy nhiên phương pháp này cũng có nhược điểm đáng xem xét. Bạn có thể tham khảo cụ thể hơn thông qua gợi ý dưới đây.

Ưu Điểm

Ưu Điểm Của Phân Tích Cơ Bản
Ưu Điểm Của Phân Tích Cơ Bản
 • Phù hợp cho đầu tư dài hạn: Phương pháp này thích hợp để dự đoán giá cổ phiếu và đưa ra quyết định đầu tư dài hạn. Nó giúp nhà đầu tư xác định giá trị thực của một công ty, không chỉ dựa trên biến động ngắn hạn trên thị trường.
 • Hiểu bản chất công ty: Phân tích cơ bản giúp nhà đầu tư hiểu rõ bản chất của công ty. Phương pháp này cho phép phân loại các công ty tốt để đầu tư, dựa trên cơ sở về cơ cấu tài chính, quản lý và chiến lược kinh doanh.

Nhược Điểm

Nhược Điểm Của Phân Tích Cơ Bản
Nhược Điểm Của Phân Tích Cơ Bản
 • Tốn thời gian và công sức: Phân tích cơ bản đòi hỏi nhiều thời gian và công sức vì phải xử lý một lượng thông tin lớn và đánh giá các yếu tố phức tạp.
 • Tính chính xác bị hạn chế: Mức độ chính xác của phân tích bị giới hạn bởi tính chính xác của thông tin từ báo cáo tài chính và các giả định của người phân tích. Thông tin có thể không phải lúc nào cũng được phản ánh thực tế.
 • Phụ thuộc vào giả định chủ quan: Phân tích cơ bản thường dựa trên giả định chủ quan của người phân tích về tương lai của công ty, ngành và nền kinh tế.
 • Bỏ qua yếu tố cung cầu và tâm lý thị trường: Phương pháp này thường tập trung vào các yếu tố tài chính và kinh doanh. Chính vì thế, chúng sẽ bỏ qua yếu tố cung cầu trên thị trường và tâm lý của nhà đầu tư. Trong khi, đây cũng chính là những yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến giá cổ phiếu.

Cách Thực Hiện Phân Tích Cơ Bản Mà Nhà Đầu Tư Cần Nắm Bắt

Để tiến hành phân tích cơ bản một doanh nghiệp, nhà đầu tư nên tham khảo qua các bước thực hiện được Hocchoitradinh gợi ý dưới đây.

Bước 1: Hiểu Kiến Thức Cơ Bản Về Phân Tích Cơ Bản

Bước 1: Hiểu Kiến Thức Cơ Bản Về Phân Tích Cơ Bản
Bước 1: Hiểu Kiến Thức Cơ Bản Về Phân Tích Cơ Bản

Bên cạnh những định nghĩa chi tiết của phương pháp này đã được gợi ý bên trên. Ở bước này, bạn chỉ cần nhớ cho chúng tôi về một về một khái niệm dễ hiểu hơn đó là, phân tích cơ bản là quá trình đánh giá giá trị thực của một khoản đầu tư bằng cách kiểm tra các báo cáo tài chính, vị trí ngành và các yếu tố liên quan khác. Bằng cách phân tích những khía cạnh này, bạn có thể xác định xem một khoản đầu tư có được định giá quá cao hay quá thấp, từ đó giúp bạn đưa ra quyết định thông minh về việc mua, nắm giữ hoặc bán tài sản.

Bước 2: Phân Tích Báo Cáo Tài Chính

Để thực hiện phân tích cơ bản, bạn cần kiểm tra hoạt động kinh doanh của công ty qua ba báo cáo tài chính quan trọng như:

 • Báo cáo thu nhập: Thể hiện doanh thu, chi phí và lợi nhuận ròng của công ty trong một khoảng thời gian cụ thể.
 • Bảng cân đối kế toán: Cung cấp một cái nhìn tổng quan về tài sản, nợ và vốn chủ sở hữu của công ty tại một thời điểm cụ thể.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Minh họa dòng tiền vào và ra của công ty trong khoảng thời gian cụ thể, phân thành các loại hoạt động, đầu tư và tài chính.
Bước 2: Phân Tích Báo Cáo Tài Chính
Bước 2: Phân Tích Báo Cáo Tài Chính

Bên cạnh đó, khi phân tích báo cáo tài chính, bạn cũng nên tập trung vào việc so sánh hiệu suất của công ty với các công ty cùng ngành và hiệu suất trong quá khứ để hiểu rõ hơn về sức khỏe tài chính của công ty. Ngoài ra, hãy xem xét chất lượng thu nhập, có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như ghi nhận doanh thu, kế toán hàng tồn kho và các mặt hàng không định kỳ.

Bước 3: Định Giá

Định giá là một phần quan trọng của phân tích cơ bản. Nó liên quan đến việc ước tính giá trị nội tại của một khoản đầu tư, đại diện cho giá trị thực sự của nó dựa trên hiệu suất tài chính và triển vọng. Bằng cách so sánh giá trị nội tại với giá thị trường hiện tại, bạn có thể xác định xem một khoản đầu tư có được định giá quá cao, định giá hợp lý hay định giá thấp.

Bước 3: Định Giá
Bước 3: Định Giá

Thực tế, có nhiều phương pháp định giá mà bạn có thể sử dụng trong phân tích cơ bản như sau:

 • Dòng tiền chiết khấu (DCF): Ước tính giá trị hiện tại của các dòng tiền trong tương lai do một khoản đầu tư tạo ra.
 • Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E): So sánh giá cổ phiếu của công ty với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty đó.
 • Giá trị doanh nghiệp (EV) trên EBITDA: So sánh giá trị của một công ty với thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA).
 • Tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách (P/B): So sánh giá cổ phiếu của công ty với giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu.
 • Mô hình chiết khấu cổ tức (DDM): Ước tính giá trị nội tại của một cổ phiếu dựa trên giá trị hiện tại của các khoản thanh toán cổ tức trong tương lai.

Lưu ý: Mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm, vì vậy, bạn nên sử dụng nhiều phương pháp định giá để có cái nhìn tổng quan hơn.

Bước 4: Phân Tích Các Tỷ Số Tài Chính

Các tỷ số tài chính là công cụ quan trọng trong phân tích cơ bản vì chúng giúp bạn đánh giá tình hình tài chính, lợi nhuận và hiệu suất của công ty. Thông thường, các tỷ số này sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về hiệu suất tài chính của công ty so với các công ty cùng ngành và mức trung bình của ngành. Dưới đây là một số tỷ số tài chính quan trọng cần xem xét trong phân tích cơ bản bạn không nên bỏ qua.

Bước 4: Phân Tích Các Tỷ Số Tài Chính
Bước 4: Phân Tích Các Tỷ Số Tài Chính
 • Tỉ lệ hiện tại: Đo lường khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của công ty bằng tài sản ngắn hạn của công ty.
 • Nợ cho vốn chủ sở hữu: Cho biết tỷ lệ nợ được sử dụng để tài trợ cho tài sản của công ty so với vốn chủ sở hữu.
 • Biên lợi nhuận gộp: Thể hiện tỷ lệ phần trăm doanh thu còn lại sau khi hạch toán giá vốn hàng bán (COGS).
 • Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): Đo lường khả năng sinh lời của một công ty trong mối quan hệ với vốn chủ sở hữu của các cổ đông.
 • Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS): Cho biết phần lợi nhuận của công ty được phân bổ cho mỗi cổ phiếu phổ thông đang lưu hành.

Bước 5: Thực Hiện Phân Tích Cạnh Tranh

Phân tích cạnh tranh là một thành phần quan trọng của phân tích cơ bản, vì nó giúp bạn hiểu được động lực của ngành và vị trí của công ty trong thị trường. Bằng cách kiểm tra các đối thủ cạnh tranh của công ty, bạn có thể hiểu rõ hơn về lợi thế cạnh tranh và rủi ro tiềm ẩn của công ty. Cụ thể, khi tiến hành phân tích cạnh tranh, hãy xem xét các yếu tố sau:

Bước 5: Thực Hiện Phân Tích Cạnh Tranh
Bước 5: Thực Hiện Phân Tích Cạnh Tranh
 • Thị phần: Đánh giá thị phần của công ty so với các đối thủ cạnh tranh.
 • Lợi thế cạnh tranh: Xác định những điểm mạnh độc đáo của công ty để phân biệt nó với các đối thủ cạnh tranh.
 • Rào cản gia nhập: Đánh giá những thách thức mà các đối thủ cạnh tranh mới sẽ gặp phải khi gia nhập thị trường.
 • Xu hướng công nghiệp: Hiểu các xu hướng và thay đổi trong ngành có thể ảnh hưởng đến hiệu suất trong tương lai của công ty.

Bằng cách tính đến các yếu tố này, bạn có thể hiểu rõ hơn về vị trí cạnh tranh của công ty và đưa ra quyết định đầu tư thông minh hơn. Tuy nhiên, trong thực tế, phân tích cơ bản vẫn tồn tại một số hạn chế và không phải lúc nào cũng đảm bảo đem lại hiệu quả. Việc một cổ phiếu bị định giá thấp bởi thị trường không đồng nghĩa rằng nó sẽ ngay lập tức trở về giá trị nội tại của nó. Hơn nữa, phân tích cơ bản thường chịu sự tác động của sự đánh giá cá nhân của người phân tích và điều này có thể làm cho quyết định đầu tư của bạn trở nên chủ quan.

Hocchoitrading - Đơn vị có chuyên môn cao trong lĩnh vực chứng khoán
Hocchoitrading – Đơn vị có chuyên môn cao trong lĩnh vực chứng khoán

Song, để có thể tận dụng phương pháp phân tích kỹ thuật một cách hiệu quả, tốt nhất bạn nên tìm đến một đơn vị có chuyên môn cao trong lĩnh vực chứng khoán để đưa các nhận định chính xác. Trong đó, Hocchoitrading luôn là địa chỉ nhận được sự tin tưởng của nhiều nhà đầu tư nhất hiện nay mà bạn không nên bỏ qua. Cụ thể, đây chính là nơi luôn đưa ra những lời tư vấn chính xác nhất từ các chuyên gia có thâm niên nhiều năm trong lĩnh vực.

Thậm chí, đơn vị này còn liên tục áp dụng những phương pháp hiện đạo nhất từ phân tích cơ bản đến phân tích kỹ thuật để giúp nhà đầu tư có thể tối đa hóa lợi nhuận của mình. Chính vì vậy, nếu cần một người bạn hành trong quá trình tham gia vào thị trường chứng khoán, đừng ngần ngại liên hệ với Hocchoitrading qua info@hocchoitrading.com để nhận được tư vấn chi tiết hơn nhé!

Kết Luận

Nhìn chung, phân tích cơ bản là một trong những phương pháp quan trọng trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán để giúp bạn có được cái nhìn sâu sắc về giá trị thực sự của một khoản đầu tư dựa trên tài chính và yếu tố liên quan. Từ đó giúp nhà đầu tư có thể đưa ra những quyết định thông minh. Tuy nhiên, phương pháp này cũng tồn tại một số điểm hạn chế bạn cần chú ý. Do đó, bạn nên kết hợp với một số phương pháp phân tích kỹ thuật được Hocchoitrading giới thiệu trong các bài viết trước đó để tối ưu hóa cơ hội đầu tư của mình.

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
spot_img
BÀI VIẾT MỚI
spot_img