spot_img

"Nền tảng nào phù hợp với giao diện điện thoại ?"

Trả lời:

Cả 2 nền tảng MT4 và MT5 đều hỗ trợ giao diện cho điện thoại cả hệ điều hành Android và IOS

Các câu hỏi liên quan khác