spot_img

"Thời gian xử lý lệnh nạp/rút tiền bao lâu và làm sao để kiểm tra?"

Trả lời:

Tùy thuộc vào mỗi nhà môi giới. Tuy nhiên thông thường, thời gian xử lý rút tiền sẽ được xử lý trong 24h – 48h. Tùy vào phương thức thanh toán, cách thực hoạt động, quy định nạp/rút của mỗi sàn mà thời gian xử lý có thể nhanh hơn hoặc lâu hơn. Trong trường hợp trùng vào cuối tuần, ngày lễ,… thời gian xử lý giao dịch có thể lâu hơn.

Dù bạn đang giao dịch sàn nào thì cũng sẽ có mục Lịch sử nạp/rút. Bạn có thể truy cập mục này để cập nhật thông tin giao dịch và có bằng chứng để xử lý (trong trường hợp giao dịch bị lỗi).

Lệnh nạp/rút tiền tại đa số các sàn sẽ được xử lý ngay lập tức nếu không cần xác minh thêm. Tuy nhiên, lệnh nạp/rút có thể sẽ bị chậm trễ do sự gián đoạn dịch vụ của phương thức thanh toán.

Các câu hỏi liên quan khác